Wat is EFT relatietherapie?

EFT is een vorm van relatietherapie die zich richt op het verbeteren van emotionele verbondenheid en hechting tussen partners in een relatie.

EFT (Emotionally Focused Therapy) is een specifieke vorm van relatietherapie gericht op het verbeteren van emotionele verbondenheid en hechting tussen partners in een liefdesrelatie. Deze gestructureerde benadering is gebaseerd op de theorieën van hechting en emoties. EFT legt de nadruk op het belang van emotionele verbondenheid binnen relaties en werkt aan het begrijpen en transformeren van negatieve interactiepatronen die deze verbondenheid verstoren. Het doel is het creëren van positieve interacties die de emotionele band tussen partners versterken.

Centraal in EFT staat de ontwikkeling van emotionele bewustwording. Je wordt in EFT aangemoedigd om zowel je eigen emoties als die van je partner te herkennen en te begrijpen. Dit helpt bij het identificeren van diepere emoties en behoeften achter je gedragingen in je relatie. EFT richt zich ook op het herstructureren van negatieve interactiepatronen, zoals terugtrekking, kritiek of defensief gedrag en het moedigt het ontwikkelen van nieuwe communicatie- en reactiepatronen aan die de emotionele verbondenheid bevorderen. Daarnaast besteedt EFT aandacht aan het verwerken van hechtingservaringen uit het verleden die je huidige relatie kunnen beïnvloeden.

Tijdens EFT-sessies werkt een relatietherapeut met jullie samen om deze principes toe te passen. De relatietherapeut helpt bij het verkennen van onderliggende emoties, het begrijpen van interactiepatronen en het ontwikkelen van nieuwe manieren van communiceren en verbinden. EFT gebruikt gestructureerde gesprekken en emotiegerichte interventies om de relatie te verdiepen en de emotionele veiligheid te vergroten. Het uiteindelijke doel van EFT is het vormen van een veilige, ondersteunende relatie waarin jullie je emotioneel verbonden voelen, elkaar kunnen vertrouwen en in staat zijn om aan elkaars behoeften te voldoen.

In onze kennisbank vind je een uitgebreider antwoord op de vraag: Wat is EFT relatietherapie?