Relatie cursus

De relatie cursus die iedereen in een serieuze relatie zou moeten volgen

a couch with a blanket on the arm

De relatie cursus die iedereen in een serieuze relatie zou moeten volgen | 1. De basis van relaties

 1. Wat is liefde?
 2. De fundamenten van een gezonde relatie
 3. Liefde voor jezelf
 4. De verschillende soorten liefde
 5. Chemie en aantrekkingskracht
 6. De rol van waarden en overtuigingen
 7. Hechtingsstijlen in relaties
 8. Relatiedoelen en verwachtingen
 9. Vertrouwen en kwetsbaarheid
 10. Communicatie als basis
 11. Grenzen stellen
 12. Respect en wederzijdse waardering
 13. De invloed van eerdere relaties
 14. Intimiteit en verbinding
 15. Zelfontwikkeling binnen een relatie

Ontvang de eerste week gratis. Daarna ontvang je wekelijks nieuwe lessen voor slechts €30 per maand. Inclusief begeleiding door psycholoog Harrie Kolsteeg. Je kunt elk moment opzeggen. Probeer de cursus nu geheel gratis uit.

a couch with a white lamp next to it

Relatie cursus | 2. Vertrouwen en veiligheid

 1. Het opbouwen van vertrouwen
 2. Veerkracht en emotionele veiligheid
 3. Omgaan met verraad en ontrouw
 4. Grenzen en vertrouwen
 5. Vertrouwen en communicatie
 6. Vertrouwensbreuken herstellen
 7. De rol van transparantie
 8. Kwetsbaarheid is een kracht
 9. Vertrouwen na trauma
 10. Vertrouwen in daden
 11. De invloed van persoonlijke geschiedenis
 12. Samen vertrouwen opbouwen
 13. Vertrouwen in moeilijke tijden
 14. Vertrouwen in langdurige relaties

Ontvang de eerste week gratis. Daarna ontvang je wekelijks nieuwe lessen voor slechts €30 per maand. Inclusief begeleiding door psycholoog Harrie Kolsteeg. Je kunt elk moment opzeggen. Probeer de cursus nu geheel gratis uit.

a window with sheer curtains and a body of water

Relatie cursus | 3. Zelfbewustzijn in relaties

 1. Zelfkennis als basis
 2. Persoonlijke waarden en hoe ze relaties beïnvloeden
 3. Emotioneel zelfbewustzijn
 4. Zelfbeeld en zelfvertrouwen
 5. Zelfcompassie in relaties
 6. De impact van je persoonlijke geschiedenis
 7. Behoeften en verwachtingen begrijpen
 8. Omgaan met onzekerheden
 9. Communicatie van behoeften en grenzen
 10. De rol van emotionele triggers
 11. Zelf en samen in evenwicht brengen
 12. Reflectie en groei
 13. Begrip van je eigen communicatiestijl

Ontvang de eerste week gratis. Daarna ontvang je wekelijks nieuwe lessen voor slechts €30 per maand. Inclusief begeleiding door psycholoog Harrie Kolsteeg. Je kunt elk moment opzeggen. Probeer de cursus nu geheel gratis uit.

a table and chairs in a room with windows

Relatie cursus | 4. Gevoelens en emoties

 1. De kracht van emotionele intelligentie
 2. Omgaan met negatieve emoties
 3. Emotionele veerkracht
 4. Emotionele triggers herkennen en begrijpen
 5. Empathie in relaties
 6. Emoties als communicatiemiddel
 7. Emotionele veiligheid creëren
 8. De invloed van emoties op besluitvorming
 9. Het reguleren van emoties
 10. Uiten van gevoelens op een constructieve manier
 11. Emotionele intimiteit bevorderen
 12. Emoties en fysieke gezondheid
 13. Positieve emoties
 14. Emotionele energie in relaties

Ontvang de eerste week gratis. Daarna ontvang je wekelijks nieuwe lessen voor slechts €30 per maand. Inclusief begeleiding door psycholoog Harrie Kolsteeg. Je kunt elk moment opzeggen. Probeer de cursus nu geheel gratis uit.

a chair in a room with a lamp and trees

Relatie cursus | 5. Communicatie in relaties

 1. Basisprincipes van effectieve communicatie
 2. Actief luisteren, reflectief Luisteren
 3. Non-verbale communicatie
 4. Feedback geven en ontvangen
 5. Assertiviteit in communicatie
 6. Conflictoplossing en onderhandelen
 7. Digitale communicatie in relaties
 8. Communiceren over moeilijke onderwerpen
 9. Communicatiepatronen herkennen
 10. Empathisch communiceren
 11. Grenzen communiceren
 12. Humor in communicatie
 13. Omgaan met communicatieproblemen
 14. Communicatiestijlen en cultuur

Ontvang de eerste week gratis. Daarna ontvang je wekelijks nieuwe lessen voor slechts €30 per maand. Inclusief begeleiding door psycholoog Harrie Kolsteeg. Je kunt elk moment opzeggen. Probeer de cursus nu geheel gratis uit.

a living room with a couch and chairs

Relatie cursus | 6. Respect en waardering

 1. Respect in relaties
 2. Wederzijdse waardering uitdrukken
 3. Eerlijkheid en integriteit
 4. Elkaars grenzen respecteren
 5. Dankbaarheid cultiveren
 6. De grote kracht van complimenten
 7. Respectvolle communicatie
 8. Waardering voor verschillen
 9. Samen succes vieren
 10. Zelfrespect en relaties
 11. Het waarderen van verleden en toekomst
 12. Waardering in de kleine dingen vinden
 13. Vertrouwen en waardering hand in hand
 14. Respect voor elkaars autonomie
 15. Invloed van waardering op conflictbeheersing

Ontvang de eerste week gratis. Daarna ontvang je wekelijks nieuwe lessen voor slechts €30 per maand. Inclusief begeleiding door psycholoog Harrie Kolsteeg. Je kunt elk moment opzeggen. Probeer de cursus nu geheel gratis uit.

a couch with pillows and a laptop on it

Relatie cursus | 7. Intimiteit en verbinding

 1. De essentie van emotionele intimiteit
 2. Fysieke intimiteit begrijpen
 3. Kwetsbaarheid als basis voor intimiteit
 4. Intimiteit en tijd met elkaar doorbrengen
 5. Balans tussen nabijheid en autonomie
 6. Communicatie als sleutel tot intimiteit
 7. De invloed van verlangen en passie
 8. Het belang van gezamenlijke rituelen
 9. Omgaan met problemen met intimiteit
 10. Intimiteit na conflict
 11. Vertrouwen en intimiteit
 12. Invloed van veranderingen in levensfase op intimiteit
 13. Intimiteit en gezamenlijke groei
 14. Onderhouden van intimiteit op lange afstand
 15. Effect van gezondheid op intimiteit

Ontvang de eerste week gratis. Daarna ontvang je wekelijks nieuwe lessen voor slechts €30 per maand. Inclusief begeleiding door psycholoog Harrie Kolsteeg. Je kunt elk moment opzeggen. Probeer de cursus nu geheel gratis uit.

Relatie cursus | 8. Gelijkwaardigheid en partnerschap

 1. Wat betekent gelijkwaardigheid in relaties?
 2. Als team communiceren en besluiten
 3. Gelijke verdeling van huishoudelijke taken
 4. Financiële gelijkwaardigheid
 5. Partners als ondersteuners van elkaars groei
 6. Omgaan met machtsverschillen
 7. Emotionele ondersteuning
 8. Gelijk in toewijding en engagement
 9. Balans tussen autonomie en samenwerking
 10. Gezamenlijke doelen en visies
 11. Conflicten over gelijkheid aanpakken
 12. De invloed van genderrollen
 13. Gelijkwaardigheid in ouderschap
 14. Gelijkwaardigheid en respect
 15. Behouden van gelijkwaardigheid op de lange termijn

Ontvang de eerste week gratis. Daarna ontvang je wekelijks nieuwe lessen voor slechts €30 per maand. Inclusief begeleiding door psycholoog Harrie Kolsteeg. Je kunt elk moment opzeggen. Probeer de cursus nu geheel gratis uit.

Relatie cursus | 9. Spiritualiteit en waarden

 1. Spiritualiteit en relaties
 2. Gedeelde en verschillende spirituele overtuigingen
 3. Waarden identificeren en voluit leven
 4. De invloed van religie op relaties
 5. Spirituele groei als koppel
 6. Spirituele waarden in dagelijks leven
 7. Dankbaarheid in spiritualiteit en relaties
 8. Spiritueel zelfbewustzijn en relaties
 9. Ethiek en moraal in relaties
 10. Meditatie en mindfulness in relaties

Ontvang de eerste week gratis. Daarna ontvang je wekelijks nieuwe lessen voor slechts €30 per maand. Inclusief begeleiding door psycholoog Harrie Kolsteeg. Je kunt elk moment opzeggen. Probeer de cursus nu geheel gratis uit.

Relatie cursus | 10. Relaties en gezondheid

 1. Invloed van relaties op fysieke gezondheid
 2. Impact van relatiestress op welzijn
 3. Samen aan gezondheid en welzijn werken
 4. Seksuele gezondheid en relaties
 5. Mentale gezondheid en emotionele steun
 6. Hoe gezondheidsgedrag de relatie beïnvloedt
 7. Invloed van relaties op stresshormonen
 8. Omgaan met chronische ziekte in relaties
 9. Gezamenlijke activiteit en gezondheid
 10. Slaappatronen en relaties
 11. Omgaan met verslaving in relaties
 12. Communicatie over gezondheidsproblemen
 13. Effect van gezondheid van kinderen en andere gezinsleden
 14. Gezondheidscrises en relaties

Ontvang de eerste week gratis. Daarna ontvang je wekelijks nieuwe lessen voor slechts €30 per maand. Inclusief begeleiding door psycholoog Harrie Kolsteeg. Je kunt elk moment opzeggen. Probeer de cursus nu geheel gratis uit.

Relatie cursus | 11. Familierelaties

 1. Dynamiek van ouderlijke relaties
 2. Broers en zussen: ondersteuning en competitie
 3. Grote gezinsgebeurtenissen en hun invloed
 4. Relaties met schoonfamilie
 5. Omgaan met conflict in familierelaties
 6. Familierelaties en grenzen
 7. Gezinsrollen en verwachtingen
 8. Steunnetwerken binnen de familie
 9. Invloed van cultuur op familierelaties
 10. Gezamenlijke tijd en familiebanden
 11. Ouderlijk evenwicht: balanceren tussen werk en gezinsleven
 12. De rol van grootouders in familierelaties
 13. Intergenerationele communicatie
 14. Onderhouden van familierelaties op afstand
 15. Gezondheid en familiedynamiek

Ontvang de eerste week gratis. Daarna ontvang je wekelijks nieuwe lessen voor slechts €30 per maand. Inclusief begeleiding door psycholoog Harrie Kolsteeg. Je kunt elk moment opzeggen. Probeer de cursus nu geheel gratis uit.

Relatie cursus | 12. Evenwicht in relatie en individualiteit

 1. Het belang van persoonlijke ruimte in relaties
 2. Zelfzorg binnen een relatie
 3. Ondersteuning van elkaars persoonlijke doelen
 4. Balans tussen samenzijn en ‘alleen-tijd’
 5. Carrière en relatieverplichtingen beheren
 6. Grenzen stellen voor een gezonde balans
 7. Gezamenlijke en individuele vrienden
 8. Gezamenlijke en individuele hobby’s
 9. Planning voor gezamenlijke en individuele doelen
 10. Financiële planning als individu en als koppel
 11. Onafhankelijkheid en afhankelijkheid in evenwicht
 12. Gezonde relatiepatronen cultiveren
 13. Omgaan met verschillende levensstijlen
 14. Communicatie over behoeften en verwachtingen
 15. Zelfreflectie en relatiegroei

Ontvang de eerste week gratis. Daarna ontvang je wekelijks nieuwe lessen voor slechts €30 per maand. Inclusief begeleiding door psycholoog Harrie Kolsteeg. Je kunt elk moment opzeggen. Probeer de cursus nu geheel gratis uit.

Relatie cursus | 13. Persoonlijke groei en ontwikkeling in relaties

 1. Het belang van persoonlijke groei in relaties
 2. Identificeren van persoonlijke doelen binnen de relatie
 3. Ondersteuning van elkaars groei en ambities
 4. Balans tussen persoonlijke ontwikkeling en relatieverplichtingen
 5. Groei door uitdagingen en veranderingen
 6. Zelfreflectie en evaluatie van de relatie
 7. Gezamenlijke leren en ontwikkelen
 8. Omgaan met verschillende groeitempo’s
 9. Emotionele intelligentie ontwikkelen
 10. Innovatie en creativiteit in relaties
 11. Het cultiveren van veerkracht en flexibiliteit
 12. Mindfulness en persoonlijke groei
 13. Effectieve communicatie over groei en veranderingen
 14. Inspiratie en motivatie binnen de relatie
 15. Langetermijngroei en relatieontwikkeling

Ontvang de eerste week gratis. Daarna ontvang je wekelijks nieuwe lessen voor slechts €30 per maand. Inclusief begeleiding door psycholoog Harrie Kolsteeg. Je kunt elk moment opzeggen. Probeer de cursus nu geheel gratis uit.

Relatie cursus | 14. Langetermijnplanning in relaties

 1. Het belang van langetermijnplanning in relaties
 2. Gezamenlijke visie voor de toekomst
 3. Doelen stellen als een team
 4. Persoonlijke en gezamenlijke financiële doelen
 5. Gezinsplanning en opvoedingsdoelen
 6. Carrière- en opleidingsdoelen
 7. Gezamenlijke gezondheids- en welzijnsdoelen
 8. Reis- en ‘avonturendoelen’
 9. Langetermijndoelen voor de relatie
 10. Evaluatie en herziening van relatiedoelen
 11. Overwinnen van obstakels bij het stellen van doelen
 12. Communicatie over langetermijndoelen
 13. Het Gebruik van tools voor langetermijnplanning
 14. Integreren van persoonlijke en gezamenlijke ambities
 15. Veerkracht en aanpassingsvermogen

Ontvang de eerste week gratis. Daarna ontvang je wekelijks nieuwe lessen voor slechts €30 per maand. Inclusief begeleiding door psycholoog Harrie Kolsteeg. Je kunt elk moment opzeggen. Probeer de cursus nu geheel gratis uit.

Relatie cursus | 15. Kleine gebaren met grote impact in de relatie

 1. De kracht van dagelijkse complimenten
 2. Luisteren zonder oordeel
 3. Fysieke aanraking
 4. Kleine verrassingen en giften
 5. Dankbaarheid uitdrukken
 6. Creëren van persoonlijke rituelen
 7. Hulp in de praktische zaken
 8. Liefdevolle berichten
 9. Onthouden van belangrijke data
 10. Eenvoudige gebaren
 11. Een schouder om op te leunen
 12. Kleine complimenten in openbare ruimtes
 13. Vergeet me niet
 14. Respecteren van persoonlijke ruimte en tijd
 15. Samen koken en eten

Ontvang de eerste week gratis. Daarna ontvang je wekelijks nieuwe lessen voor slechts €30 per maand. Inclusief begeleiding door psycholoog Harrie Kolsteeg. Je kunt elk moment opzeggen. Probeer de cursus nu geheel gratis uit.

Relatie cursus | 16. De romantiek herleven

 1. Herontdekken van passie in de relatie
 2. De kracht van herinneringen: samen terugkijken
 3. Samen nieuwe ervaringen creëren
 4. De romantiek van dagelijkse gewoonten
 5. Verrassingen
 6. Romantische communicatie
 7. Creëren van gezamenlijke dromen en visies
 8. Opnieuw voor elkaar vallen
 9. Een romantische omgeving creëren
 10. Opnieuw ontdekken van elkaars passies
 11. Diepe en intieme gesprekken voeren
 12. Tijd en aandacht voor elkaar vinden
 13. Fysieke intimiteit laten herleven
 14. Vergeven en vergeten: emotionele bagage loslaten
 15. Spontaniteit en speelsheid inbrengen
 16. Samen nieuwe plekken ontdekken
 17. Herstellen van vertrouwen en intimiteit

Ontvang de eerste week gratis. Daarna ontvang je wekelijks nieuwe lessen voor slechts €30 per maand. Inclusief begeleiding door psycholoog Harrie Kolsteeg. Je kunt elk moment opzeggen. Probeer de cursus nu geheel gratis uit.

Relatie cursus | 17. Conflicthantering in relaties

 1. Basisprincipes van conflicthantering
 2. Actief luisteren tijdens conflicten
 3. Constructieve communicatie bij meningsverschillen
 4. Omgaan met emoties tijdens conflicten
 5. Conflictstijlen en hun impact op relaties
 6. Grenzen stellen tijdens conflicten
 7. Herkennen en vermijden van veelvoorkomende valkuilen
 8. De rol van vergeving in conflictoplossing
 9. Conflicten omzetten in kansen voor groei
 10. Omgaan met voortdurende of terugkerende conflicten
 11. Wanneer externe hulp nodig is
 12. Opnieuw verbinden na een conflict
 13. Creëren van een gezonde manier om conflicten op te lossen
 14. Conflicten over geld: strategieën voor financiële discussies
 15. Conflicten over verschillende opvoedingsstijlen
 16. Conflicten over tijdsbesteding en prioriteiten
 17. Conflicten over familieverplichtingen en tradities
 18. Impact van persoonlijke stress op relatieconflicten
 19. Veranderen van patronen in conflicten
 20. Zelfreflectie en leren van conflicten

Ontvang de eerste week gratis. Daarna ontvang je wekelijks nieuwe lessen voor slechts €30 per maand. Inclusief begeleiding door psycholoog Harrie Kolsteeg. Je kunt elk moment opzeggen. Probeer de cursus nu geheel gratis uit.

Relatie cursus | 18. Crisismanagement in relaties

 1. Eerste hulp bij relatiecrises
 2. Omgaan met ontrouw
 3. Crisis door gezondheidsproblemen
 4. Financiële crises samen aanpakken
 5. Omgaan met verlies en rouw in de relatie
 6. Crisis door werkloosheid of carrièreproblemen
 7. Crisis in de relatie door verslaving
 8. Crisis door mentale gezondheidsproblemen
 9. Omgaan met druk van familie en externe invloeden
 10. Herstellen van vertrouwen na een crisis
 11. Effectief communiceren tijdens een crisis
 12. Het verwerken van emotionele stress tijdens crises
 13. Zelfzorg tijdens relatiecrises
 14. Hulp zoeken: wanneer en hoe externe ondersteuning inschakelen
 15. Gezamenlijk groeien na een crisis
 16. Preventieve maatregelen om toekomstige crises te voorkomen
 17. Financiële planning bij crisismanagement
 18. Crisis door problemen met intimiteit
 19. Herstellen van een gezamenlijke levensvisie na een crisis
 20. Langetermijneffecten van crises en hoe ze te beheren

Ontvang de eerste week gratis. Daarna ontvang je wekelijks nieuwe lessen voor slechts €30 per maand. Inclusief begeleiding door psycholoog Harrie Kolsteeg. Je kunt elk moment opzeggen. Probeer de cursus nu geheel gratis uit.

Relatie cursus | 19. Veranderingen in levensfases

 1. Samen de overgang naar ouderschap maken
 2. Het ‘leeg nest syndroom’ samen verwerken
 3. Midlifecrisis en relatie dynamiek
 4. Samen met pensioen: voorbereiden op een leven na werk
 5. Gezondheidsuitdagingen en veranderingen op latere leeftijd
 6. Verandering van carrière of werk
 7. Omgaan met mantelzorg
 8. Verhuizen of veranderen van leefomgeving
 9. Omgaan met levensovergangen zoals huwelijk en scheiding
 10. Integreren van nieuwe gezinsleden
 11. Impact van veranderende sociale kringen
 12. Aanpassing aan financiële veranderingen
 13. Veranderende behoeften in intimiteit en seksualiteit
 14. Omgaan met cultuurverschillen in relaties
 15. Verandering van gezinsdynamiek door adoptie of pleegzorg
 16. Herdefiniëren van levensdoelen na grote levensgebeurtenissen
 17. Levensfasen en veranderende prioriteiten

Ontvang de eerste week gratis. Daarna ontvang je wekelijks nieuwe lessen voor slechts €30 per maand. Inclusief begeleiding door psycholoog Harrie Kolsteeg. Je kunt elk moment opzeggen. Probeer de cursus nu geheel gratis uit.

Relatie cursus | 20. Evaluatie en vernieuwing van de relatie

 1. Jaarlijkse ‘relatie-APK’
 2. Effectief feedback geven en ontvangen in relaties
 3. Herbevestiging van toewijding en relatiedoelen
 4. Creatieve manieren om de relatie te vernieuwen
 5. Gezamenlijke rituelen en tradities
 6. Langetermijnplannen en gezamenlijke visie
 7. Reflecteren op succes en groei in de relatie
 8. Verandering van dynamiek en behoud van relatiebalans
 9. Periodieke ‘relatiecheck-ins’
 10. Herontdekken van persoonlijke en gezamenlijke passies
 11. Implementeren van veranderingen: actie!
 12. Vieren van relatiemijlpalen en successen
 13. Verkennen van nieuwe relatiedoelen en -ambities
 14. Bewaken van relatiegezondheid in drukke tijden
 15. Aanpassen aan nieuwe levensomstandigheden
 16. Vernieuwing van de emotionele verbinding
 17. Herziening van gezamenlijke normen en waarden
 18. Opnieuw ontdekken van liefde en passie
 19. Relatievernieuwing door gezamenlijke nieuwe ervaringen

Ontvang de eerste week gratis. Daarna ontvang je wekelijks nieuwe lessen voor slechts €30 per maand. Inclusief begeleiding door psycholoog Harrie Kolsteeg. Je kunt elk moment opzeggen. Probeer de cursus nu geheel gratis uit.

Vind een relatietherapeut
In 4 eenvoudige stappen naar een geregistreerde relatietherapeut
 1. 1
  Stuur een Whatsapp bericht, bel of vul het formulier in

  Kies onderaan de website hoe je contact met ons wilt opnemen.

 2. 2
  Mariëtte neemt binnen 2 werkdagen contact met je op

  Je krijgt van haar deskundig relatieadvies, als je hulp wilt plant ze direct een afspraak voor je in.

 3. 3
  Als je relatietherapie overweegt volgt een vrijblijvend kennismakingsgesprek

  Je onderzoekt of relatietherapie jullie kan helpen en op welke wijze en hoeveel sessies er nodig zijn.

 4. 4
  Je start met relatietherapie

  Je plant samen met de relatietherapeut de sessies in.

Online relatie cursus
Onze missie

RelatietherapieWijzer wil een wegwijzer zijn in de ondoorzichtige wereld van relatietherapie. De bij ons aangesloten relatietherapeuten zijn post-HBO en academisch opgeleide professionals die werken vanuit wetenschappelijk bewezen methodieken. Zij onderschrijven de Beroepscode voor Relatietherapeuten. Hierdoor weet je zeker dat je via RelatietherapieWijzer een deskundige professional in de arm neemt. Neem vrijblijvend contact met ons op als je relatietherapie overweegt.

Blog
Lees de blogs van Harrie Kolsteeg
Ontvang een week gratis
Wekelijks nieuwe lessen voor €30 per maand

"*" geeft vereiste velden aan

Meer over relatietherapie
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.