Wat is IBCT relatietherapie?

IBCT is een vorm van relatietherapie die gericht is op het verbeteren van de emotionele verbondenheid en het verminderen van conflicten.

IBCT (Integrative Behavioral Couple Therapy) is een vorm van relatietherapie die gericht is op het verbeteren van de emotionele verbondenheid en het verminderen van conflicten binnen je relatie. Het is een integratieve benadering die elementen combineert uit de gedragstherapie, emotion-focused therapie en ACT, Acceptance & Commitment Therapy.

De kernprincipes van IBCT zijn de volgende:

Acceptatie: IBCT legt de nadruk op acceptatie van je partner zoals hij of zij is, inclusief de onvermijdelijke verschillen en tekortkomingen. Het gaat erom elkaars individualiteit te waarderen en te accepteren, en te leren omgaan met de frustraties die voortkomen uit de onvermijdelijke wrijvingen binnen een relatie.

Verandering: Hoewel acceptatie belangrijk is, moedigt IBCT ook positieve verandering aan in gedrag en interactiepatronen die jullie relatie kunnen verbeteren. IBCT richt zich op het aanleren van nieuwe vaardigheden en strategieën om effectiever te communiceren, conflicten op te lossen en emotionele verbondenheid te vergroten.

Mindfulness: IBCT integreert mindfulness-principes om jullie te helpen bewuster te zijn van je eigen gedachten, gevoelens en gedragingen, evenals die van je partner. Door mindfulness te cultiveren, kunnen jullie beter reageren op uitdagingen en conflicten in plaats van impulsief te reageren vanuit emoties.

Emotionele verbondenheid: IBCT richt zich op het versterken van jullie emotionele verbondenheid. Het moedigt je aan om hun emotionele behoeften te delen en te begrijpen, en om een veilige hechting en empathie te ontwikkelen.

IBCT maakt gebruik van verschillende therapeutische technieken, zoals het bevorderen van empathie, het herkennen en veranderen van negatieve interactiepatronen, het bevorderen van constructieve communicatie en het aanleren van vaardigheden om met conflicten om te gaan. De relatietherapeut fungeert als een gids en begeleidt jullie bij het ontwikkelen van een gezondere en gelukkiger relatie.

Het belangrijkste doel van IBCT is het creëren van een relatie waarin jullie je begrepen voelen, emotioneel ondersteund worden en in staat zijn om constructief met elkaar om te gaan. IBCT streeft naar een betere communicatie, emotionele verbondenheid en tevredenheid binnen jullie relatie.

Zoek in onze relatietherapie kennisbank

In onze kennisbank vind je veel informatie over relatietherapie en over hoe je effectief aan je relatieproblemen kunt werken. Stel je vraag in onze kennisbank of zoek op categorie. Ga naar het overzicht.