Tijdens de therapie

Hoe lang duurt een IBCT relatietherapie traject?

Het kan zijn dat je aan zes sessies genoeg hebt, maar meestal duurt het wat langer voordat jullie je relatie weer op orde hebben. We geven hieronder een schets van het IBCT relatietherapie traject, zodat je voor jezelf een goede inschatting kunt maken van de tijd die ermee gemoeid is.

Starten met een IBCT relatietherapie traject

IBCT relatietherapie is een integratieve therapievorm. Dit betekent dat het zich aanpast aan jullie unieke behoeften en uitdagingen. Daardoor kan de duur van de relatietherapie variëren. Over het algemeen bestaat een IBCT relatietherapie uit een reeks van minimaal 10 sessies.

In het begin zijn de sessies meestal wekelijks. Dit helpt om momentum in het relatietherapieproces te houden en stelt jullie in staat om consistent aan jullie relatie te werken. Deze initiële fase geeft je de ruimte om vertrouwen op te bouwen met de relatietherapeut en voor het leggen van een stevige basis voor verandering. Gedurende deze periode zullen jij en je partner beginnen met het verkennen van jullie relatiepatronen, communicatiestijlen en onderliggende emotionele dynamieken.

Voortgang en verandering in IBCT relatietherapie

Naarmate de therapie vordert kan de frequentie van de relatietherapie sessies afnemen. Dit gebeurt vaak wanneer er significante vooruitgang is geboekt en jullie comfortabeler worden met het toepassen van de geleerde vaardigheden in jullie dagelijks leven. Het is belangrijk om je te realiseren dat IBCT relatietherapie geen snelle oplossing is. Veranderingen in diepgewortelde relatiepatronen vergen tijd en geduld.

De totale duur van IBCT relatietherapie varieert meestal van twee maanden tot (maximaal) een jaar, afhankelijk van de complexiteit van jullie problemen en hoe actief jullie beiden in het proces zijn. Vooral dat laatste is belangrijk; als je actief aan de slag gaat met de kennis en vaardigheden die je in de relatietherapie hebt opgedaan, zul je veel sneller tot een positief resultaat komen. Het is dus zeker mogelijk om op vrij korte termijn weer een fijne relatie te hebben.

Het unieke van IBCT relatietherapie

IBCT relatietherapie legt de nadruk op zowel acceptatie als verandering. En dat maakt deze vorm van relatietherapie uniek. Dit houdt in dat sommige sessies gericht kunnen zijn op het helpen accepteren van bepaalde aspecten van elkaar (waarvan het niet waarschijnlijk is dat ze zullen veranderen), terwijl andere sessies zich richten op het aanbrengen van veranderingen in jullie gedrag en de interacties die jullie relatie ten goede komen. Dit tweeledige proces maakt IBCT uniek en uitermate effectief. Maar het vereist dus ook tijd om beide aspecten grondig aan te pakken.

Inzet en bereidheid voor de relatietherapie

Het succes van IBCT relatietherapie hangt dus sterk af van jullie inzet en bereidheid om aan jullie relatie te werken. Het is een proces waarbij zowel jij als je partner actief betrokken moeten zijn. Dit betekent dat je open met elkaar communiceert tijdens de sessies, maar ook dat je hetgeen je hebt geleerd in de relatietherapie toepast buiten de sessies. Je kunt de relatietherapeut daarbij zien als een gids die jullie faciliteert in het boeiende proces van wederzijdse groei.

Wat is het verschil tussen IBCT en EFT relatietherapie?

Hoewel zowel IBCT (Integrative Behavioral Couple Therapy) als EFT (Emotionally Focused Therapy) beiden vormen van relatietherapie zijn die gericht zijn op het verbeteren van relaties, zijn er enkele belangrijke verschillen tussen beide benaderingen.

De benadering van IBCT en EFT

IBCT is een integratieve benadering die elementen combineert uit de gedragstherapie, de emotion-focused therapie en ACT, Acceptance & Commitment Therapy. Het richt zich op zowel acceptatie als verandering in gedrag en interactiepatronen. EFT daarentegen is gebaseerd op de theorie van hechting en richt zich op het bevorderen van emotionele verbondenheid en hechting tussen partners.

De focus van IBCT en EFT

IBCT legt de nadruk op het verbeteren van communicatie, het aanleren van vaardigheden en strategieën voor conflicthantering, en het verminderen van negatieve interactiepatronen. IBCT richt zich op het veranderen van gedrag en interacties. EFT richt zich daarentegen voornamelijk op het begrijpen en transformeren van de emotionele dynamiek binnen jullie relatie. EFT richt zich op het herstructureren van interactiepatronen die jullie emotionele verbondenheid verstoren en het creëren van positieve, veilige interacties.

Het theoretisch kader van IBCT en EFT

IBCT put uit verschillende therapeutische benaderingen en theorieën, waaronder gedragstheorie, emotion-focused therapie en ACT, Acceptance & Commitment Therapy. EFT is sterk geworteld in de hechtingstheorie en onderzoek naar hechtingsprocessen.

De therapeutische technieken van IBCT en EFT

IBCT maakt gebruik van technieken zoals gedragsexperimenten, communicatietraining, probleemoplossingstechnieken en cognitieve herstructurering. EFT maakt gebruik van technieken zoals emotiegerichte interventies, experientiële oefeningen en gestructureerde gesprekken om de emotionele veiligheid en verbondenheid te vergroten.

Verschil in aanpak van individuele problemen

IBCT heeft een sterkere nadruk op het individuele functioneren en het aanpakken van individuele problemen die van invloed kunnen zijn op jullie relatie. EFT richt zich meer op het begrijpen van de hechtingsbehoeften van beide partners en hoe die van invloed zijn op jullie relatie.

Beide benaderingen kunnen effectief zijn in het verbeteren van relaties, maar ze hebben verschillende theoretische uitgangspunten en therapeutische technieken. De keuze tussen IBCT en EFT kan afhangen van jullie specifieke behoeften, voorkeuren en doelen, evenals de expertise van de relatietherapeut die beschikbaar is.

Zoek in onze relatietherapie kennisbank

In onze kennisbank vind je veel informatie over relatietherapie en over hoe je effectief aan je relatieproblemen kunt werken. Stel je vraag in onze kennisbank of zoek op categorie. Ga naar het overzicht.

 

Wat is EFT relatietherapie?

EFT (Emotionally Focused Therapy) is een vorm van relatietherapie die zich richt op het verbeteren van de emotionele verbondenheid en hechting tussen jullie. Het is een gestructureerde benadering die gebaseerd is op de theorie van hechting en emoties.

De belangrijkste principes van EFT relatietherapie

Emotionele verbondenheid: EFT benadrukt het belang van emotionele verbondenheid en hechting binnen je relatie. EFT richt zich op het begrijpen en veranderen van de negatieve interactiepatronen die jullie verbondenheid verstoren en het creëren van positieve interacties die jullie emotionele band versterken.

Emotionele bewustwording: EFT moedigt jullie aan om je bewust te worden van je eigen emoties en die van je partner. Het helpt jullie om de diepere emoties en behoeften achter je gedrag te herkennen en te begrijpen.

Herstructurering van interactiepatronen: EFT richt zich op het identificeren en veranderen van negatieve interactiepatronen, zoals terugtrekking, kritiek of defensief gedrag. Het helpt jullie om nieuwe manieren van communiceren en reageren te ontwikkelen die jullie emotionele verbondenheid bevorderen.

Hechtingsverwerking: EFT besteedt aandacht aan het verwerken van hechtingservaringen uit het verleden die van invloed kunnen zijn op jullie relatie. EFT helpt jullie om eventuele pijnlijke ervaringen, angsten of onzekerheden met betrekking tot hechting te begrijpen en te genezen.

Tijdens EFT-sessies werkt de relatietherapeut met jullie samen om deze principes toe te passen. De relatietherapeut helpt jullie om onderliggende emoties te verkennen, interactiepatronen te begrijpen en nieuwe manieren van communicatie en verbinding te ontwikkelen. EFT maakt gebruik van gestructureerde gesprekken, emotiegerichte interventies en experientiële oefeningen om jullie relatie te verdiepen en de emotionele veiligheid te vergroten.

Het doel van EFT is het creëren van een veilige en ondersteunende relatie waarin partners zich emotioneel verbonden voelen, elkaar kunnen vertrouwen en elkaars behoeften kunnen vervullen. EFT is effectief gebleken bij het verminderen van relatieproblemen, het verhogen van de tevredenheid in relaties en het bevorderen van langdurige positieve veranderingen.

Zoek in onze relatietherapie kennisbank

In onze kennisbank vind je veel informatie over relatietherapie en over hoe je effectief aan je relatieproblemen kunt werken. Stel je vraag in onze kennisbank of zoek op categorie. Ga naar het overzicht.

 

Wat is IBCT relatietherapie?

IBCT (Integrative Behavioral Couple Therapy) is een vorm van relatietherapie die gericht is op het verbeteren van de emotionele verbondenheid en het verminderen van conflicten binnen je relatie. Het is een integratieve benadering die elementen combineert uit de gedragstherapie, emotion-focused therapie en ACT, Acceptance & Commitment Therapy.

De kernprincipes van IBCT zijn de volgende:

Acceptatie: IBCT legt de nadruk op acceptatie van je partner zoals hij of zij is, inclusief de onvermijdelijke verschillen en tekortkomingen. Het gaat erom elkaars individualiteit te waarderen en te accepteren, en te leren omgaan met de frustraties die voortkomen uit de onvermijdelijke wrijvingen binnen een relatie.

Verandering: Hoewel acceptatie belangrijk is, moedigt IBCT ook positieve verandering aan in gedrag en interactiepatronen die jullie relatie kunnen verbeteren. IBCT richt zich op het aanleren van nieuwe vaardigheden en strategieën om effectiever te communiceren, conflicten op te lossen en emotionele verbondenheid te vergroten.

Mindfulness: IBCT integreert mindfulness-principes om jullie te helpen bewuster te zijn van je eigen gedachten, gevoelens en gedragingen, evenals die van je partner. Door mindfulness te cultiveren, kunnen jullie beter reageren op uitdagingen en conflicten in plaats van impulsief te reageren vanuit emoties.

Emotionele verbondenheid: IBCT richt zich op het versterken van jullie emotionele verbondenheid. Het moedigt je aan om hun emotionele behoeften te delen en te begrijpen, en om een veilige hechting en empathie te ontwikkelen.

IBCT maakt gebruik van verschillende therapeutische technieken, zoals het bevorderen van empathie, het herkennen en veranderen van negatieve interactiepatronen, het bevorderen van constructieve communicatie en het aanleren van vaardigheden om met conflicten om te gaan. De relatietherapeut fungeert als een gids en begeleidt jullie bij het ontwikkelen van een gezondere en gelukkiger relatie.

Het belangrijkste doel van IBCT is het creëren van een relatie waarin jullie je begrepen voelen, emotioneel ondersteund worden en in staat zijn om constructief met elkaar om te gaan. IBCT streeft naar een betere communicatie, emotionele verbondenheid en tevredenheid binnen jullie relatie.

Zoek in onze relatietherapie kennisbank

In onze kennisbank vind je veel informatie over relatietherapie en over hoe je effectief aan je relatieproblemen kunt werken. Stel je vraag in onze kennisbank of zoek op categorie. Ga naar het overzicht.

 

Welke vormen van relatietherapie zijn er?

Er zijn verschillende benaderingen en therapeutische modellen die worden gebruikt in relatietherapie. De belangrijkste zijn IBCT en EFT. Beide zijn effectief en hebben ieder eigen uitgangspunten. RelatietherapieWijzer heeft een voorkeur voor IBCT, vanwege de brede inzetbaarheid en de aanpak die gericht is op effectieve communicatie, acceptatie én verandering.

IBCT – Integrative Behavioral Couple Therapy

IBCT combineert elementen uit de gedragstherapie, de emotion-focused therapie en ACT, Acceptance & Commitment Therapy. Het richt zich op zowel acceptatie als verandering in gedrag en interactiepatronen.

EFT – Emotionally Focused Therapy

EFT richt zich op het bevorderen van de emotionele verbondenheid en hechting tussen partners. Het richt zich op het begrijpen en transformeren van negatieve interactiepatronen en het creëren van veilige, positieve interacties.

Andere benaderingen van relatietherapie

Daarnaast zijn er nog andere benaderingen die minder bekend zijn, zoals de Gottman Method Couples Therapy die gericht is op het identificeren van destructieve interactiepatronen, Imago Relationship Therapy, gericht op het begrijpen van de onbewuste patronen en behoeften die partners naar elkaar toe trekken, Solution-Focused Brief Therapy (SFBT) die zich richt op het identificeren van de gewenste toekomst en Narrative Therapy, gericht op het verkennen van de verhalen en overtuigingen die stellen hebben over zichzelf en hun relatie.

Elke benadering heeft zijn eigen theoretische basis, principes en therapeutische technieken. Kies een benadering die past bij jullie behoeften, doelen en waarden. Een ervaren relatietherapeut kan helpen bij het bepalen welke benadering het meest geschikt is voor jullie specifieke situatie.

Zoek in onze relatietherapie kennisbank

In onze kennisbank vind je veel informatie over relatietherapie en over hoe je effectief aan je relatieproblemen kunt werken. Stel je vraag in onze kennisbank of zoek op categorie. Ga naar het overzicht.

 

Voor welke problemen kun je terecht bij een relatietherapeut?

Je kunt bij een relatietherapeut terecht voor verschillende relatieproblemen. Relatietherapie kan helpen bij het aanpakken van allerlei uitdagingen en moeilijkheden die zich in je relatie kunnen voordoen. Hieronder benoemen we enkele veelvoorkomende relatieproblemen waarvoor je hulp kunt krijgen bij een relatietherapeut.

Communicatieproblemen in je relatie

Moeilijkheden bij effectieve communicatie, zoals slecht luisteren, misverstanden, constante ruzies of het vermijden van belangrijke gesprekken.

Conflicten en ruzies in je relatie

Voortdurende conflicten, herhaalde ruzies, onvermogen om meningsverschillen op te lossen of gevoelens van frustratie en boosheid.

Intimiteitskwesties in je relatie

Gebrek aan emotionele verbondenheid, verminderde intimiteit of seksuele problemen binnen je relatie.

Ontrouw en vertrouwensbreuken

Overspel, ontrouw of andere vertrouwensbreuken die het fundament van je relatie hebben geschokt.

Financiële problemen

Ongelijkheid, onenigheid of spanningen rondom financiële kwesties, zoals schulden, uitgavenpatronen of verschillende attitudes ten opzichte van geld.

Verschillen in opvoeding of waarden

Conflicten die voortkomen uit verschillende opvoedingsstijlen, culturele achtergronden, religieuze overtuigingen of algemene waarden en overtuigingen.

Veranderingen in levensfasen

Moeilijkheden die kunnen ontstaan bij grote veranderingen in het leven, zoals het krijgen van kinderen, het verlaten van het ouderlijk huis, carrièrewijzigingen of pensionering.

Problemen met familie en schoonfamilie

Conflicten of spanningen die voortkomen uit relaties met schoonfamilie, ouders of andere familieleden.

Onbalans in verantwoordelijkheden

Onevenwichtigheid in taken en verantwoordelijkheden binnen jullie relatie, wat kan leiden tot frustratie en ontevredenheid.

Algemene ontevredenheid en stagnatie

Gevoelens van ontevredenheid, verveling of een gevoel van vastlopen in je relatie zonder duidelijke oorzaak.

Relatietherapie is geschikt voor zowel stellen die ernstige problemen ervaren als voor stellen die hun relatie willen versterken en verdiepen. relatietherapie kan nuttig zijn in verschillende fasen van je relatie, of je nu pas bent begonnen, al lang bij elkaar bent of overweegt om uit elkaar te gaan. Een relatietherapeut kan je ondersteunen bij het verkennen van problemen, het vergroten van inzicht en het ontwikkelen van vaardigheden om jullie relatie te verbeteren.

Zoek in onze relatietherapie kennisbank

In onze kennisbank vind je veel informatie over relatietherapie en over hoe je effectief aan je relatieproblemen kunt werken. Stel je vraag in onze kennisbank of zoek op categorie. Ga naar het overzicht.

 

Hoeveel kans van slagen heeft relatietherapie?

De kans op succes in relatietherapie varieert afhankelijk van factoren als de ernst van de problemen, jullie motivatie en betrokkenheid, de therapeutische aanpak en jullie inzet tijdens en buiten de therapie. Hoewel er geen garantie is op succes, is relatietherapie in veel gevallen zeer effectief gebleken. We noemen hieronder enkele factoren die van invloed kunnen zijn op de kans van slagen van relatietherapie.

Bereidheid en motivatie voor relatietherapie

Het is belangrijk dat jullie beiden gemotiveerd zijn om aan jullie relatie te werken en beiden openstaan voor verandering. Een positieve en actieve betrokkenheid bij relatietherapie vergroot de kans op succes.

Ernst van de problemen in de relatie

Relatietherapie kan effectief zijn bij uiteenlopende problemen, van kleine communicatieproblemen tot ernstige vertrouwensbreuken. Echter, in gevallen waarin de relatie al zeer beschadigd is of een van jullie niet bereid is om aan de relatie te werken, is de kans op succes veel kleiner.

Relatietherapeutische aanpak

In relatietherapie kunnen verschillende therapeutische benaderingen worden toegepast. Elke benadering kan verschillende resultaten opleveren. Het is belangrijk om een goede relatietherapeut te vinden die past bij jullie behoeften en doelen. Liefst een relatietherapeut die ervaring heeft met het behandelen van vergelijkbare problemen als die van jullie.

Inzet buiten de relatietherapie

Relatietherapie is niet beperkt tot de sessies in de therapeutische setting. Het succes hangt ook af van jullie inzet om de geleerde vaardigheden toe te passen en actief te werken aan jullie relatie buiten de sessies om.

Onderliggende individuele problemen

Soms kunnen individuele problemen, zoals onopgeloste trauma’s, psychische aandoeningen of verslavingen van invloed zijn op je relatie. Het kan nodig zijn om ook individuele therapie te volgen om deze problemen aan te pakken en het succes van relatietherapie te vergroten.

Het is raadzaam om realistische verwachtingen te hebben en openlijk te communiceren met de relatietherapeut over jullie doelen en wat je hoopt te bereiken in relatietherapie. Je kunt dan samen met de relatietherapeut werken aan het vergroten van de kans op succes.

Zoek in onze relatietherapie kennisbank

In onze kennisbank vind je veel informatie over relatietherapie en over hoe je effectief aan je relatieproblemen kunt werken. Stel je vraag in onze kennisbank of zoek op categorie. Ga naar het overzicht.

 

Wanneer kan ik het beste in relatietherapie gaan?

Het beste moment om in relatietherapie te gaan is afhankelijk van jullie specifieke omstandigheden en behoeften. Relatietherapie is zeer nuttig in onder andere de volgende situaties.

Bij communicatieproblemen

Als je merkt dat jij en je partner moeite hebben om effectief te communiceren, regelmatig in ruzies belanden of het gevoel hebben dat je elkaar niet begrijpt, kan relatietherapie helpen om de communicatiepatronen te verbeteren.

Bij aanhoudende conflicten

Als je steeds weer terugkerende conflicten hebt waar je niet uitkomt, kan relatietherapie je helpen bij het identificeren van de onderliggende oorzaken en het ontwikkelen van gezonde conflictbeheersingsvaardigheden.

Bij vertrouwensbreuken

Als er sprake is geweest van ontrouw, bedrog of andere vertrouwensbreuken binnen jullie relatie kan relatietherapie ondersteuning bieden bij het herstellen van het vertrouwen en het verkennen van manieren om jullie relatie weer op te bouwen.

Bij veranderingen in jullie relatie

Grote veranderingen in jullie relatie – zoals het krijgen van kinderen, veranderingen in de gezinssamenstelling, pensionering of andere levensveranderingen – kunnen stress en aanpassingsproblemen met zich meebrengen. Relatietherapie kan helpen bij het navigeren door deze overgangen en het vinden van nieuwe evenwichten.

Bij overweging tot scheiding

Als je overweegt om uit elkaar te gaan of een scheiding te overwegen kan relatietherapie een laatste poging zijn om jullie relatie te redden en te onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn om de problemen aan te pakken.

Bij preventie en versterking

Relatietherapie kan ook worden ingezet als preventieve maatregel, zelfs als jullie relatie momenteel goed is. Het kan helpen om sterke fundamenten te leggen, communicatievaardigheden te ontwikkelen en een diepere verbinding te versterken, zodat jullie relatie bestand is tegen toekomstige uitdagingen.

Relatietherapie is effectief als jullie beiden openstaan voor het proces en bereid zijn om aan jullie relatie te werken. Wacht vooral niet te lang als je merkt dat er problemen zijn in je relatie. Hoe eerder je hulp zoekt, hoe groter de kans dat je je relatie kunt verbeteren en negatieve patronen kunt doorbreken.

Zoek in onze relatietherapie kennisbank

In onze kennisbank vind je veel informatie over relatietherapie en over hoe je effectief aan je relatieproblemen kunt werken. Stel je vraag in onze kennisbank of zoek op categorie. Ga naar het overzicht.

 

Werkt relatietherapie?

Ja, relatietherapie is effectief en levert positieve resultaten op. Veel onderzoeken tonen aan dat relatietherapie succesvol is in het verbeteren van relaties en het verminderen van relatieproblemen. Het succes van relatietherapie hangt af van verschillende factoren, waaronder jullie bereidheid om deel te nemen, de ernst van de problemen, de therapeutische aanpak en jullie inzet. Relatietherapie bewerkstelligt onder andere de onderstaande positieve veranderingen.

Verbeterde communicatie door relatietherapie

Relatietherapie richt zich vaak op het verbeteren van communicatiepatronen. Door effectievere communicatie te ontwikkelen, kunnen jullie leren om openlijker en begripvoller met elkaar te praten, misverstanden te verminderen en beter te luisteren naar elkaars behoeften en zorgen.

Betere conflictbeheersing met relatietherapie

Relatietherapie kan jullie helpen bij het ontwikkelen van gezonde strategieën voor het oplossen van conflicten. Het aanleren van effectieve conflicthanteringsvaardigheden kan leiden tot meer constructieve discussies en het verminderen van destructieve ruzies.

Versterking van intimiteit en verbondenheid

Door middel van relatietherapie kunnen jullie werken aan het versterken van je emotionele verbondenheid en intimiteit. De relatietherapeut kan helpen bij het herstellen van vertrouwen, het opbouwen van wederzijdse steun en het bevorderen van een diepere emotionele band.

Individuele groei door relatietherapie

Relatietherapie biedt ook ruimte voor individuele groei en zelfreflectie. Het kan jullie helpen om persoonlijke patronen, overtuigingen of gedragingen die een negatieve invloed hebben op jullie relatie, te identificeren en aan te pakken.

Vaardigheden aanleren met relatietherapie

Relatietherapie biedt jullie de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden en tools te leren die nodig zijn om gezonde relaties te onderhouden. Dit kan variëren van communicatie- en conflicthanteringsvaardigheden tot het verbeteren van probleemoplossende vaardigheden en het opbouwen van emotionele veerkracht.

Jullie relatie zal niet altijd perfect zijn na afronding van het traject. Relatietherapie helpt jullie om beter uitgerust te zijn uitdagingen aan te gaan, effectiever te communiceren en positieve veranderingen in je relatie aan te brengen.

Zoek in onze relatietherapie kennisbank

In onze kennisbank vind je veel informatie over relatietherapie en over hoe je effectief aan je relatieproblemen kunt werken. Stel je vraag in onze kennisbank of zoek op categorie. Ga naar het overzicht.

 

Kan je alleen in relatietherapie?

Ja, het is mogelijk om alleen in relatietherapie te gaan. Je doet dan als het ware individuele relatietherapie of individuele coaching voor relatieproblemen. Hoewel relatietherapie traditioneel gericht is op het werken met stellen kan individuele relatietherapie nuttig zijn in onderstaande situaties.

Je partner wil niet in relatietherapie

Soms is je partner niet bereid of niet in staat om deel te nemen aan relatietherapie. In dat geval kun je ervoor kiezen om individuele relatietherapie te volgen om aan je eigen persoonlijke groei te werken en vaardigheden te ontwikkelen om beter om te gaan met de relatieproblemen.

Persoonlijke reflectie en groei

Individuele relatietherapie biedt je de gelegenheid om je eigen gedachten, gevoelens en gedrag binnen je relatie te onderzoeken. Het kan helpen bij het identificeren van persoonlijke patronen, het versterken van zelfbewustzijn en het ontwikkelen van gezondere copingmechanismen.

Verwerken van individuele problemen

Soms kunnen individuele problemen, zoals onopgeloste trauma’s, angsten, depressie, verslavingen of zelfvertrouwensproblemen van invloed zijn op je relatie. Individuele relatietherapie kan helpen bij het aanpakken van deze problemen, waardoor het ook een positieve invloed kan hebben op je relatie.

Voorbereiding op relatietherapie

Individuele relatietherapie kan ook dienen als een voorbereiding op toekomstige relatietherapiesessies met je partner. Het geeft je de gelegenheid om je eigen doelen, behoeften en perspectieven te verkennen, zodat je effectiever kunt deelnemen aan gezamenlijke sessies.

Hoewel individuele relatietherapie waardevol kan zijn, is het niet hetzelfde als reguliere relatietherapie waarbij beide partners betrokken zijn. Individuele relatietherapie kan worden gezien als een aanvullende benadering. Het kan nuttig zijn om op een gegeven moment over te gaan naar gezamenlijke sessies als je partner bereid is om deel te nemen.

Zoek in onze relatietherapie kennisbank

In onze kennisbank vind je veel informatie over relatietherapie en over hoe je effectief aan je relatieproblemen kunt werken. Stel je vraag in onze kennisbank of zoek op categorie. Ga naar het overzicht.